Clemenskerkje

De Clemenskerk is de oorspronkelijke parochiekerk van Merkelbeek. De fundamenten van de kerk dateren uit de 10e eeuw. De muur aan de zuidzijde bestaat voor een gedeelte uit breeksteen (Maaskeien) en in het metselwerk zijn nog Romeinse dakpannen verwerkt.

De Clemenskerk was al een zelfstandige parochie in 1234. In dat jaar wordt in een verslag van het Landskapittel van Susteren van 1 juni 1234 "Joannes sacerdos de Merckelbeich" genoemd. De kerken van Brunssum, Schinveld en Jabeek waren ondergeschikt aan de Duitse gemeente Gangelt. Deze parochiekerk, oorspronkelijk een zaalkerk, werd regelmatig uitgebreid of aangepast. Uit de muurankers van de toren 1746 kunnen we opmaken dat toen groot herstelwerk aan deze toren heeft plaatsgevonden. De kerk had voorheen ook zijbeuken, maar deze zijn afgebroken. De kerk heeft tot 1878 dienst gedaan als parochiekerk totdat de parochiekerk in bovenste Merkelbeek werd ingewijd. De kerk hier werd vervolgens verbouwd tot nachtkoor voor de priesters: eerst Benedictijnen en later Karmelieten. Tevens werd de binnenzijde van het kerkje vanaf 1901 voorzien van nieuwe muurschilderingen, gemaakt door Dom Romanus Jacobs. Gelijktijdig werden de grenen koorbanken aangebracht in de Kapittelzaal of de het nachtkoor. Hier werden de getijden door de monnikengemeenschap gebeden of gezongen. De 8 getijden of Uren vonden tussen 5 uur in de ochtend en 20u 's avonds plaats. Het klooster naast de kerk werd steeds verder uitgebouwd. In 1904 werden de leien op het dak vervangen door pannen en werd het 'oude kerkhof' naast de kerk, waarop een Lourdesgrot was gebouwd, ommuurd.

Na de Benedictijnen hebben de Karmelieten de kerk en het klooster bewoond en gebruikt van 1923 tot 1968. Vervolgens kwamen klooster en kerk in particuliere handen (bejaardenhuis) totdat in 1992 de gemeente Brunssum eigenaar werd van het hele complex. Door inspanningen van vrijwilligers werd de kerk en de Lourdesgrot onderhouden en vonden hier regelmatig activiteiten plaats.

 
Bezoek ons op Facebook:

facebook 03 

 

 

 

folder klein_schaduw

 

 

Webdesign:

EZ Webdesign 100 x 60