Lourdesgrot

Deze grot werd gebouwd in 1887 op initiatief van emeritus pastoor Kamps. Na een bezoek aan het Franse Lourdes bracht hij een stukje steen van de rots, waar nog geen 30 jaar daarvoor in 1858 Maria aan Bernadette verscheen, mee voor deze grot. Pastoor Kamps verbleef in het Klooster van de zusters van het Kostbaar Bloed, gevestigd in de voormalige pastorie. De grot werd gebouwd met veldbrandstenen van de ringovens uit de buurt tussen Merkelbeek en Brunssum. Het Mariabeeld in de grot werd geschonken door barones De Negri, die verzorgd werd in het bejaardenhuis. Op 26 juni 1887 werd de grot onder enorme belangstelling ingezegend. Het succes van de grot als bedevaartplaats was de oorzaak dat de zusters het klooster in 1892 verkochten aan de Benedictijnen. Het werd rond de grot te druk en de rust, die de ouden van dagen wensten, werd verstoord door de bedevaartgangers.

De grot bleef een grote aantrekkingskracht uitoefenen op bedevaartgangers, omdat Lourdes of te ver of te duur was. Verder vormden de pelgrims een belangrijke inkomensbron voor het klooster, dat na de Benedictijnen vanaf 1923 gebruikt werd door de orde van de Karmelieten. Tot de zestiger jaren duurde die belangstelling . In die tijd na de 2e Vaticaans concilie en de veranderingen in de Kerk en in de maatschappij vertrokken de Karmelieten al snel en verstomde het Ave Maria van de pelgrims hier.

 
Bezoek ons op Facebook:

facebook 03 

 

 

 

folder klein_schaduw

 

 

Webdesign:

EZ Webdesign 100 x 60